Rekonštrukcia HZ - vzduchotechnika

Zmluva o poskytnutí dotácie.

Hlavným cieľom projektu je vybudovanie vzduchotechniky v garážach hasičskej zbrojnice na základe k tomu vypracovanej projektovej dokumentácie. Jej účelom bude: 1. vetranie – odsávanie výfukových plynov pri štartovaní a parkovaní automobilovej techniky. Cieľom je ochrana zdravia členov hasičského zboru a ochrana majetku – interiéru HZ. 2. inštalácia stlačeného vzduchu bude slúžiť na údržbu techniky a zabezpečí stály tlak pre brzdový systém CAS Tatry 148, ktorú sme od ministerstva dostali v roku 2016.

Realizáciou projektu sa zabezpečí dlhodobé a kvalitnejšie prostredie pre hasičský zbor, hlavne z pohľadu bezpečnosti a ochrany zdravia. Samotný chod hasičskej zbrojnice zabezpečuje a bude zabezpečovať obec v rámci svojich samosprávnych funkcií a výkonu prenesených kompetencií štátu.

tabula HZ

Spolufinancovanie z vlastných prostriedkov 904,25 Eur.

Voľby do NR SR 2020

Projekty

Please publish modules in offcanvas position.