Kamerový systém obce Slanec

pracovisko KSNázov podporeného projektu: Kamerový systém obce Slanec

Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu SR na rok 2017 č.1601/2017

Program: 0D60701.33096

Realizácia projektu výstavby kamerového systému vychádzala z analýzy príčin a podmienok vzniku priestupkov, kriminality a iných javov na území obce Slanec. Kamerový systém ako forma situačnej prevencie bol navrhnutý formou systematického a kontinuálneho monitorovania exponovaných lokalít. Lokality boli vytypované na základe dôležitosti s pohľadu ochrany majetku a zhromažďovania občanov pre prvotné predchádzanie ohrozujúcich javov a zvyšovania bezpečnosti v obci.

Kamerový systém v tejto etape pozostáva z deviatich IP kamier, zosieťovaných optickým vedením. Následne je signál prevedený na metalickú sieť v novo zriadenej ústredni kamerového systému na obecnom úrade, kde bolo zriadené aj pracovisko operátora obsluhy. Boli zaškolený dvaja ľudia na obsluhu systému a vydaná smernica pre používanie kamerového systému a záznamu z neho, ako aj ochrany osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z.

Originál dokumenty súvisiacich s projektom „Kamerový systém obce Slanec“ sú uložené na obecnom úrade v Slanci.

Zoznam kamier:

  1. Vstup materská škola
  2. Vstup základná škola
  3. Vstup obecný úrad
  4. Vstup dom smútku
  5. Vstup obecné zdravotné stredisko
  6. Vstupy a parkovisko nájomný bytový dom
  7. Zastávka na Slanskú Hutu + park č.2
  8. Parkovisko základná škola
  9. Informačné centrum a múzeum Slanec

 

Realizácia kamerového systému bola podporená dotáciou zo štátneho rozpočtu vo výške 10 000 Eur na základe zmluvy č. 1601/2017 z programu 0D60701.33096 podľa zákona č.357/2016 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 2017, podľa zákona č. 583/2008 Z.z. a podľa uznesenia č.4 zo zasadnutia Rady vlády SR pre prevenciu kriminality zo dňa 19.12.2016 na financovanie výdavkov projektu v oblasti prevencie kriminality. Obec sa v zmysle čl. II bodu 3. podieľala na spolufinancovaní projektu vo výške 3240,14 Eur, čo predstavuje 24,47%.

 PROJEKT BOL FINANČNE PODPORENÝ MINISTERSTVOM VNÚTRA SR

 

Voľby do NR SR 2020

Projekty

Please publish modules in offcanvas position.