Kamerový systém obce Slanec

pracovisko KSNázov podporeného projektu: Kamerový systém obce Slanec

Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu SR na rok 2017 č.1601/2017

Program: 0D60701.33096

Realizácia projektu výstavby kamerového systému vychádzala z analýzy príčin a podmienok vzniku priestupkov, kriminality a iných javov na území obce Slanec. Kamerový systém ako forma situačnej prevencie bol navrhnutý formou systematického a kontinuálneho monitorovania exponovaných lokalít. Lokality boli vytypované na základe dôležitosti s pohľadu ochrany majetku a zhromažďovania občanov pre prvotné predchádzanie ohrozujúcich javov a zvyšovania bezpečnosti v obci.

Kamerový systém v tejto etape pozostáva z deviatich IP kamier, zosieťovaných optickým vedením. Následne je signál prevedený na metalickú sieť v novo zriadenej ústredni kamerového systému na obecnom úrade, kde bolo zriadené aj pracovisko operátora obsluhy. Boli zaškolený dvaja ľudia na obsluhu systému a vydaná smernica pre používanie kamerového systému a záznamu z neho, ako aj ochrany osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z.

Originál dokumenty súvisiacich s projektom „Kamerový systém obce Slanec“ sú uložené na obecnom úrade v Slanci.

Zoznam kamier:

 1. Vstup materská škola
 2. Vstup základná škola
 3. Vstup obecný úrad
 4. Vstup dom smútku
 5. Vstup obecné zdravotné stredisko
 6. Vstupy a parkovisko nájomný bytový dom
 7. Zastávka na Slanskú Hutu + park č.2
 8. Parkovisko základná škola
 9. Informačné centrum a múzeum Slanec

 

Realizácia kamerového systému bola podporená dotáciou zo štátneho rozpočtu vo výške 10 000 Eur na základe zmluvy č. 1601/2017 z programu 0D60701.33096 podľa zákona č.357/2016 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 2017, podľa zákona č. 583/2008 Z.z. a podľa uznesenia č.4 zo zasadnutia Rady vlády SR pre prevenciu kriminality zo dňa 19.12.2016 na financovanie výdavkov projektu v oblasti prevencie kriminality. Obec sa v zmysle čl. II bodu 3. podieľala na spolufinancovaní projektu vo výške 3240,14 Eur, čo predstavuje 24,47%.

 PROJEKT BOL FINANČNE PODPORENÝ MINISTERSTVOM VNÚTRA SR

 

Stalo sa v obci
Detské ihrisko už otvorené

Detské ihrisko už otvorené

25. jún 2018

V sobotu 23.6.2018 bolo oficiálne otvorené a sprís...

Slávnosti letného slnovratu - Jánske ohne 2018

Slávnosti letného slnovratu - Jánske ohne 2018

22. jún 2018

Obec Slanec Vás srdečne pozýva na tradičné podujat...

Deň detí s hasičmi

Deň detí s hasičmi

02. jún 2018

Ako tradične sa pri príležitosti dňa detí stretnem...

Fontány v Slanskom parku už striekajú

Fontány v Slanskom parku už striekajú

02. jún 2018

Možno si už niekto všimol, ale v našom parku už fo...

Úradné oznamy
Voľby do orgánov samosprávy obcí

Voľby do orgánov samosprávy obcí

on 11. júl 2018

Informácie pre voliča I Dátum a čas konania volieb...

29.riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Slanci

29.riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Sla...

on 22. jún 2018

V zmysle § 13, odst.4a), Zákona č.369/1990Zb.o obe...

Informácie o Africkom more ošípaných

Informácie o Africkom more ošípaných

on 13. jún 2018

Africký mor ošípaných (AMO) je vírusová, vysoko ko...

Záverečné stanovisko k posúdeniu strategického dok...

on 25. máj 2018

 Program odpadového hospodárstva Košického kraja n...

Posledné novinky
15. NEDEĽA CEZ ROK 15.7.2018

15. NEDEĽA CEZ ROK 15.7.2018

16. júl 2018

spoveď omša poznámka úmysel sv. omše Pondelok 16....

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Voľby do orgánov samosprávy obcí

11. júl 2018

Informácie pre voliča I Dátum a čas konania volieb...

Ambulantná pohotovostná služba (APS)

Ambulantná pohotovostná služba (APS)

11. júl 2018

Vážení občania, Odbor zdravotníctva Úradu Košickéh...

14. nedeľa cez rok 8.7.2018

14. nedeľa cez rok 8.7.2018

08. júl 2018

spoveď omša poznámka úmysel sv. omše Pondelok 9.7...

Aktuality zo Sveta

Please publish modules in offcanvas position.